Norėdami apsaugoti dizainerių darbus, www.get.design rezervuoja visą skelbiamo konkurso sumą pagal konkurso skelbėjo nurodytą kainą. Pinigai yra sumokami ir pervedami laimėjusiam dizaineriui į jo nurodytą saskaitą, tik tuo atveju, kai konkursas laikomas “Įvykęs” ir yra išrinktas jo nugalėjotas, o dizaineris yra pateikęs galutinius darbinius failus www.get.design administracijai, kurie vėliau persiunčiami konkurso užsakovui. Tuo atveju, jeigu konkursas yra laikomas “Įvykęs” ir užsakovas neišrenka bei nepaskelbia nugalėtojo per terminą, kuris yra nurodytas taisyklėse, pinigai yra išmokami pirmos vietos nugalėtojui, kurį išrinko administratorius atsižvelgdamas į prieš tai užsakovo atliktus geriausius vertinimus bei komentarus.

Jei konkursas laikomas "Neįvykęs" rezervuota pinigų suma ir komisinis mokestis gali būti grąžinami užsakovui pagal puslapyje www.get.design galiojančias taisykles.